Mniejsze zło. Rozwiązania UE w kwestii bankrutujących firm.

Od 2007 roku cały świat walczy z kryzysem finansowym. Początkiem tej trudnej ogólnoświatowej sytuacji była zapaść na rynku pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka w Stanach Zjednoczonych. Potem kryzys gospodarczy rynków finansowych i bankowych objął praktycznie wszystkie państwa w różnym stopniu. Jak naczynia połączone państwa reagowały na problemy innych państw, starając się w najwłaściwszy sposób kontrolować trudną sytuację. Załamanie się wielu rynków wiązało się z niepewną sytuacją ekonomiczną zarówno dla wielkich przedsiębiorstw, jak i docelowo dla zwykłych obywateli w nich pracujących.

Trudne wybory w trudnych czasach

Wiele firm, mając trudności z utrzymaniem płynności, spowodowanej niewłaściwymi decyzjami inwestycyjnymi stanęła przed wizją bankructwa. To ostateczne wyjście z tarapatów finansowych spowodowało globalne zmiany, które ostatecznie skutkowały utratą pracy tysięcy ludzi w różnych krajach Wspólnoty.

Więcej na temat Unii Europejskiej przeczytać można w artykule:Holenderski zawód. Wakaty dla Polaków w Holandii.

Analizując sytuację spowodowaną kryzysem gospodarczym Unia Europejska doszła do wniosku, iż najgorszym z możliwych rozwiązań byłaby zgoda na znikanie z rynku bankrutujących firm. Wyjściem byłoby określenie i ujednolicenie okresu karencji, po upływie którego upadłe, a „uczciwe” firmy mogłyby wrócić na rynek. Taki pomysł na reformę prawa upadłościowego w krajach Unii zaproponowała Komisja Europejska. Z szacunkowych analiz wynika, iż w latach 2009-2011 Europa traciła średnio 1,7 mln miejsc pracy rocznie, a przyczyną tego stanu był właśnie kryzys.

Mimo trudności, z którymi borykają się od lat państwa całego świata, można mieć paradoksalnie poczucie bezpieczeństwa, którego wynikiem są działania Unii Europejskiej, dążącej do poprawy sytuacji gospodarczej państw należących do Wspólnoty.

Informacje na temat państw należących do Wspólnoty znaleźć można w artykule:Predyspozycje kontra rynek. Wynagrodzenia w Niemczech.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.