„Ryby i dzieci głosu nie mają”. Raport sytuacji dzieci krajów Wspólnoty.

Kryzys, który dotknął państwa całego świata spowodował bardzo dużo problemów, które wpłynęły na sytuację ekonomiczną krajów w większym, lub mniejszym stopniu. Oprócz wielu bankructw wielkich, światowych przedsiębiorstw, a także załamania na rynkach finansowych skutki tej trudnej sytuacji odczuwalne były także wśród zwyczajnych obywateli, oraz ich rodzin. Wiele osób straciło pracę, a poprzez trudności na rynkach pracy część z nich pozostawała na bezrobociu dłuższy czas.

Przyszłość świata

Unijne biuro statystyczne Eurostat przeanalizowało sytuację dzieci zamieszkujących kraje Unii Europejskiej pod kątem zagrożeń biedą i wykluczeniem społecznym. Raport z tych badań został opublikowany w 2011 roku. Wynika z niego, iż aż 27 procent dzieci ze wszystkich krajów UE znalazło się w tej grupie.

Informacje na temat sytuacji emigrantów w Wielkiej Brytanii znaleźć można w artykule: Rząd „nie chce” obcokrajowców. Ograniczenie imigracji w Wielkiej Brytanii. Cz. 3.

Od momentu wybuchu kryzysu gospodarczego i finansowego w 2008 roku odsetek dzieci zagrożonych biedą i wykluczeniem społecznym wzrósł w 21 krajach należących do Wspólnoty. O 11 punktów procentowych podniósł się ten odsetek w Irlandii, natomiast na Łotwie o 10,4 punktu procentowego. Są to kraje, w których grupa dzieci zagrożonych powiększyła się najbardziej. W grupie o najniższym odsetku znalazły się Szwecja, Finlandia, Dania – 16 proc., następnie Słowenia – 17 proc., Holandia – 18 proc., oraz Austria z 19 proc.

Znalezienie się w grupie osób zagrożonych ubóstwem, lub wykluczeniem społecznym uwarunkowane jest pewnymi czynnikami, takimi jak: życie na granicy ubóstwa, (czyli posiadanie mniej niż 60 proc. średniego dochodu w danym kraju), ciężka sytuacja materialna (brak możliwości np. opłacania rachunków lub ogrzania mieszkania), albo życie w gospodarstwach domowych o tzw. bardzo niskiej intensywności pracy.

Sytuacja ekonomiczna państw to kwestia, którą powinni zajmować się dorośli, szukając sposobów na poprawę warunków życia, ponieważ niesprawiedliwością jest dopuścić do sytuacji, w której z powodu problemów dorosłych cierpią niewinne dzieci.

Polecam artykuł: Zmiany w prawie dotyczącym przemytu papierosów i alkoholu w Norwegii.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.