Unia Europejska

Podatki płacić musi każdy obywatel Europy. Nie ma tutaj żadnych wyjątków. Wszystko to za sprawą przepisów prawnych, które regulują wszystkie finansowe i gospodarcze aspekty funkcjonowania europejskich krajów. Podatki bowiem w dużej mierze są przeznaczane na pokrywanie kosztów utrzymania i wydatkowania danego kraju. Dlatego tak często mówi się, że to zwykli podatnicy najbardziej odczują wprowadzane jakiekolwiek zmiany w podatkach.

Trzeba jednak bardzo wyraźnie podkreślić, że każdy kraj Europy ma inny system podatkowy i każdy rząd odpowiada za podatki w swoim kraju. Często dało się słyszeć, że nad podatkami Europy czuwa Parlament Europejski i cała Unia Europejska. Nie jest to prawdą. UE nie może nakładać na wszystkie kraje członkowskie jednakowych przepisów podatkowych. Byłoby to jednoznaczne z olbrzymim kryzysem w Europie, który i bez tego przeżywa poważne problemy. Nie można jednak również stwierdzić, że Unia Europejska zupełnie odcina się od spraw podatkowych w poszczególnych krajach.

Wręcz przeciwnie, rolą Unii jest kontrolowanie i dbanie o to, aby przepisy podatkowe poszczególnych krajów Europy nie naruszały zasad jakie obowiązują w całej UE. Chodzi tutaj między innymi o to, by decyzje podatkowe podejmowane przez rządy krajowe nie ograniczały swobody przepływu towaru i usług na terenie Unii, a także nie spowalniały jej rozwoju – w tym także tworzenia nowych miejsc pracy, które jak dobrze wiemy są obecnie bardzo potrzebne. Unia Europejska stoi także na straży konkurencyjności działania przedsiębiorstw na terenie całej Europy. Jej zadanie polega na tym, aby nie doprowadzić do powstawania przewagi pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami, wynikającej z wysokości podatków jakie firmy muszą odprowadzać w danym kraju.

Według przepisów Unii Europejskiej, decyzje dotyczące podwyższenia podatków w krajach unijnych mogą zostać wprowadzone tylko wtedy, gdy za ich przyjęciem opowiedzą się wszystkie kraje należące do UE. W przeciwnym wypadku tylko rządy lokalne mają prawo do podniesienia podatku we własnym kraju.

Określanie podatków bezpośrednich nie należy do kompetencji Unii Europejskiej, są one w niewielkim zakresie zharmonizowane centralnie. Inaczej jest w przypadku podatków pośrednich, zwłaszcza jeżeli chodzi o podatek VAT. Ustalany jest on przy współudziale Unii Europejskiej, aby nie zakłócić pracy całego rynku europejskiego, a także aby mieć wpływ na wspomnianą wcześniej konkurencyjność przedsiębiorstw. UE ustala dolną granice podatku VAT, jednakże dając swobodę co do górnego pułapu podatku i zasad jego funkcjonowania. Gdyby Unia nie nadzorowała zmian wprowadzanych w podatkach mogłoby to zasadniczo zaszkodzić całej unii walutowej i wspólnej walucie, a w konsekwencji mogłoby doprowadzić do nieporozumień i zgrzytów pomiędzy krajami Europy.

Dlatego rola i funkcje jakie spełnia Unia Europejska w odniesieniu do podatków jest bardzo istotna dla wszystkich krajów członkowskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>