Z dyplomem w kieszeni. Wykształcenie polskich emigrantów w Europie.

Jeszcze sześćdziesiąt lat temu dostęp do edukacji wyższej był mocno utrudniony w naszym kraju. Spowodowane to było trudnościami w komunikacji, która dziś jest już na bardzo europejskim poziomie zaawansowania. Nie było także tylu możliwości studiowania, zarówno w trybie dziennym, zaocznym jak i wieczorowym. Jednakże, jak już ktoś wytrwał w trudnościach i ostatecznie otrzymał tytuł magistra lub inżyniera, to było coś. Dziś dzieci uczące się w szkołach średnich nie widzą innej możliwości, jak pójście na studia. Jest to swoista oczywistość. A rodzice zrobią wszystko, aby im to umożliwić.

Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz

Po wielu latach edukacji przychodzi czas dokonania zatrudnienia, rozpoczęcia życia na własny rachunek. Niestety w dzisiejszych realiach na rynku pracy w Polsce nie dzieje się zbyt dobrze. Wielu młodych ludzi decyduje się na wyjazd do pracy za granicę.

Więcej na temat emigracji przeczytać można w artykule: Rząd „nie chce” obcokrajowców. Ograniczenie imigracji w Wielkiej Brytanii. Cz. 3.

Podczas narodowego spisu powszechnego udało się uzyskać informacje na temat wykształcenia emigrantów. W grupie z wykształceniem wyższym najwięcej, bo 38,7 proc. było osób z dyplomem kierunków: nauki społeczne, ekonomia lub prawo. W drugiej pod względem wielkości grupie emigrantów z dyplomem znaleźli się ludzie, studiujący: nauki humanistyczne, filologie, języki obce i sztukę, było ich 13,4 proc. Silną grupę emigrującą reprezentują także osoby takich zawodów, jak: inżynierowie, informatycy, lekarze i pielęgniarki.

Analizując wykształcenie pod kątem płci należy zaznaczyć, iż zarówno w kraju jak i na emigracji to nadal kobiety są lepiej wykształcone, niż mężczyźni. W większości wypadków mają one wykształcenie wyższe, policealne lub choćby średnie ogólnokształcące. Natomiast panowie częściej mogą poszczycić się, co najwyżej wykształceniem średnim zawodowym, gimnazjalnym, podstawowym i przede wszystkim zasadniczym zawodowym.

Wykształcenie to niesłychanie ważna sfera ludzkiej osobowości. Mam tylko nadzieję, że młode osoby nie zrezygnują z edukacji kierując się historiami swoich rodziców, którzy ciężko studiując w Polsce przez pięć lat, wyjechali za granicę i znaleźli zatrudnienie w innym zawodzie.

Inne informacje na temat krajów UE znaleźć można w artykule: Szkolna wyprawka. Koszt edukacji dzieci w Irlandii. 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.